Organisatie

Onze visie op wonen en zorg

Visie op wonen en zorg

Wij zien dat het loslaten van de eigen woonomgeving en zelfstandigheid een groot verlies is voor mensen die in de Westerkim komen wonen. Zowel voor de bewoners zelf als voor hun naasten is er het besef dat de laatste levensfase is aangebroken. Wij beseffen dat dit gevoelens van ontreddering en onzekerheid met zich meebrengt.

Veilig wonen

Onze bewoners hebben behoefte aan een eigen plek. Een plek waar het veilig is en waar zij zich helemaal thuis voelen. Zij bepalen zelf hoe deze plek er uit ziet en hoe zij hier willen leven. Wij respecteren de eigenheid van onze bewoners en komen bij hen op bezoek om onze zorg aan te bieden.

Zorg naar wens

Onze bewoners kiezen zelf hoe zij hun dag inrichten en welke zorg zij nodig hebben om een fijne dag te beleven. Daarom kennen wij geen standaard zorg, maar sluiten aan bij de wensen van de bewoners. Zij bepalen wat zij zelf doen en wat zij aan ons overlaten.

Meedoen

Hobby’s en activiteiten geven kleur aan het leven. Daarom ondersteunen wij onze bewoners bij het vinden van een zinvolle dag invulling die past bij wie zij zijn. Dat kan individueel of in groepsverband, zelfstandig of met hulp van ons. Binnen of buiten ons woonzorgcentrum.

Van waarde zijn

Ieder mens wil van waarde zijn in het leven van anderen. Daarom willen wij onze bewoners heel goed leren kennen in wie zij werkelijk zijn. Daarbij is ruimte voor de beleving van het christelijk geloof. Dat is zichtbaar in kerkdiensten en gesprekskringen, maar ook in het gewone leven van alle dag.