Wonen met zorg in christelijk woonzorgcentrum de Westerkim

Veelgestelde vragen

In de Westerkim zijn acht kleinschalige woonafdelingen voor mensen met dementie. Op een afdeling wonen 9 mensen. Daarnaast hebben we nog 18 appartementen voor mensen met alleen lichamelijke problematiek. Daarnaast bieden we zorg in de appartementen van woningcorporatie Domesta. Dit noemen we de Westerheem. Voor alle woningen geldt dat u een zorgindicatie nodig heeft. Als u meer informatie wilt hebben, neem dan contact op met de zorgadviseurs.

U vindt in de Westerkim ontmoetingsruimten waar u terecht kunt voor een kopje koffie, de warme maaltijd, de kerkdiensten en verschillende activiteiten. Ook is er een kapsalon en een winkeltje.

Ja, mits u een indicatie heeft voor behandeling. In dat geval krijgt u zorg van de specialist ouderengeneeskunde binnen de Westerkim. Wanneer u een huisarts heeft van buiten Hoogeveen, overleg dan met uw huisarts of overstappen wenselijk is.

Als u in de Westerkim woont, zijn uw familie, vrienden en bekenden uiteraard altijd welkom in uw appartement. Net als thuis kan uw familie voor u zorgen zoals u gewend was.

Onze welzijnscoaches kijken samen met u welke activiteiten u thuis graag deed en onderzoeken hoe u dit binnen de Westerkim kunt voortzetten. Daarnaast zijn er gezamenlijke activiteiten, zoals de weekopening (verzorgd door de geestelijke verzorgers), koersbal, gymnastiek, handwerken, schilderen en houtbewerken.

De Westerkim grenst aan het park waar u heerlijk kunt wandelen of op een bankje kunt zitten. Daarnaast zijn er diverse buitenruimtes waar u gebruik van kunt maken (terrasjes, binnentuinen, balkons).

In ons huis is iedereen welkom, ongeacht levensovertuiging. U herkent bij de Westerkim de gewoonten en gebruiken van het christelijk geloof in het dagelijks leven. Dit merkt u bij de maaltijden waar ruimte is voor gebed en lezing en bij verschillende activiteiten, zoals de kerkdiensten en het ‘zingen bij het orgel’. In ons huis werken twee geestelijk verzorgers. Als u dat wenst, komen zij bij u langs voor een gesprek.

U behoudt uw eigen zorgverzekering. Voor inboedel, brand en wettelijke aansprakelijkheid bent u collectief verzekerd via de Westerkim.

U ontvangt alle maaltijden, koffie en thee en frisdrank, zoals u dat wenst: in uw appartement, de huiskamer of het restaurant. Net als thuis is er ook regelmatig iets extra’s zoals een advocaatje of een snack.

Als u hier komt wonen, krijgt u uw eigen contactverzorgende. Deze verzorgende is het aanspreekpunt voor u en voor uw familie.

Als u een appartement huurt via de woningcorporatie Domesta betaalt u huur aan Domesta. De zorg die u ontvangt van de Westerkim wordt geleverd vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg). Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). Voor de Westerkim betaalt u geen huur, maar wel een hogere eigen bijdrage aan het CAK. Deze bijdrage is gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Meer informatie en een rekenmodule vindt u op de website van het CAK.: www.hetcak.nl

Voor het wonen in de Westerkim en Westerheem heeft u een Wlz (wet langdurige zorg)-indicatie nodig. U kunt een indicatie aanvragen op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u daar hulp bij nodig heeft, dan kunt u ook een beroep doen op een onafhankelijk cli├źntondersteuner. Voor meer informatie zie: www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning

Komt u er niet uit, neem dan contact op met onze zorgadviseurs.

Uw huisdier kunt u alleen meenemen als u er volledig zelf voor kunt zorgen en het dier geen overlast veroorzaakt.

Ja, de was kunnen wij voor u verzorgen. U betaalt hiervoor een vergoeding (zie prijslijst). Voor het wassen schakelen wij een externe wasserij in.

Nee. De Westerkim heeft geen gesloten afdelingen. Wel kunnen er verschillende (technische) hulpmiddelen ingezet worden voor een zo groot mogelijke veiligheid.

Dagbesteding
Thuiszorg
– Individuele begeleiding
– Thuisbegeleiding bij dementie (casemanagement dementie)
Wonen met zorg

Als u thuiszorg nodig heeft kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige. Zij bespreekt met u de indicatie. Dit gaat via de zorgverzekering.

Ja. Dit gaat via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. U kunt ook gebruik maken van dagbesteding als u een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie heeft. Zie ook onze pagina Dagbesteding.