Nieuwbouw

De Westerkim bouwt een nieuw thuis

Nieuwbouw

Kleinschalig en huiselijk

Wij bouwen 10 kleinschalige woningen met elk 9 appartementen en een gezamenlijke huiskamer. In het hart van het gebouw komen ontmoetingsruimten zoals huiskamers voor dagbesteding, een restaurant, een multifunctionele ruimte, een klein winkeltje en een kapsalon. De appartementen van de Westerheem krijgen een directe verbinding met korte looplijnen naar het centrale hart van het gebouw.

Energieneutraal en gasloos

Vanuit onze Christelijke identiteit vinden wij het belangrijk om te bouwen met respect voor de aarde en haar energiebronnen. Concreet betekent dit dat wij ons energieverbruik beperken door verregaande isolatie, dat we duurzame energie opwekken met meer dan zevenhonderd zonnepanelen en dat we efficiënt omgaan met energieverbruik door het toepassen van een hoge luchtdichtheid, ledverlichting en lucht/water warmtepompen. Hiermee zijn wij één van de eerste energieneutrale en gasloze zorgorganisaties van Nederland.

Planning

De bouw vindt gefaseerd plaats zodat de bewoners van de Westerkim zo weinig mogelijk hinder ondervinden en slechts één keer hoeven verhuizen.  In de zomer van 2019 zijn de kantoren verhuisd en zijn er tijdelijke verbindingsgangen, een keuken en een grote ontmoetingsruimte gerealiseerd.  In oktober 2019 is gestart met de asbestsanering en de sloop van de helft van de oudbouw. Eind februari 2020 zijn de palen voor de fundering de grond in gegaan en is de eerste fase van de nieuwbouw gestart.  In juli is het hoogste punt bereikt en ligt de bouw goed op schema. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 deze eerste fase van de nieuwbouw gereed is en in het eerste kwartaal van 2022 de 2e en laatste fase.

2021 2020 2022 Fase 1 gereed Fase 2 gereed

Deelnemende partijen

Het ontwerp voor de nieuwe Westerkim is gemaakt door architectenbureau Sacon uit Zwolle. Technion adviseurs uit Heerenveen tekende voor het technisch ontwerp. Aannemersbedrijf Paas B.V. uit Nieuw Buinen en installatiebedrijf Pranger-Rosier uit Dokkum realiseren de nieuwbouw. De nieuwbouw vindt plaats in goed overleg met Domesta, de verhuurder van de appartementen in de Westerheem.

De domotica wordt geleverd en geïnstalleerd door Ascom uit Utrecht. ICS adviseurs uit Zwolle is als huisvestingsadviseur en projectmanager de linking pin tussen de Westerkim en de deelnemende partijen. Vanwege het duurzame karakter van de nieuwbouw verstrekt de Triodos Bank de hypothecaire lening.

Veelgestelde vragen over de nieuwbouw

Ons huidige woonzorgcentrum is na ruim 50 jaar verouderd en sluit onvoldoende aan bij onze visie op kleinschalig wonen en leven als gezin. Daarvoor is een meer huiselijke omgeving nodig met huizen met schuine daken, een eigen keuken en een directe verbinding met buiten.
Er komen tweekamerappartementen voor bewoners met lichamelijke beperkingen. Bewoners met een vorm van dementie wonen samen in een kleinschalige omgeving. Zij verblijven grotendeels in de ruime huiskamer. Daarnaast hebben zij hun eigen eenkamerappartement. Alle appartementen hebben eigen sanitair.
De appartementen zijn bedoeld voor ouderen die langdurige zorg nodig hebben vanwege lichamelijke beperkingen of een vorm van dementie. Ook komen er 9 appartementen voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf).
Aan de overzijde van ons woonzorgcentrum aan de Griendtsveenweg is een grote tijdelijke parkeerplaats. Mensen die moeilijk ter been zijn, kunnen ook parkeren naast het pand Griendtsveenweg 10. Dat is dicht bij de hoofdingang.
Wij overleggen regelmatig met de Buurt Advies Commissie over de nieuwbouwplannen en de consequenties hiervan voor de omwonenden. Periodiek zijn er informatiebijeenkomsten voor de buurt. Ook ontvangen de omwonenden regelmatig een nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de nieuwbouw? Stuur ons een mail,  volg op ons Instagram of Facebook of meld u aan voor onze nieuwsbrief voor buurtbewoners.

Contact