Het verhaal van christelijk woonzorgcentrum de Westerkim in Hoogeveen

Over De Westerkim

De Westerkim
is een christelijk
woonzorgcentrum
in Hoogeveen

Welkom thuis

Wij zijn een christelijke en kleinschalige zorgorganisatie in Hoogeveen. Wij bieden ouderenzorg aan onze bewoners en aan cliënten met een zorg- en welzijnsvraag. Dit doen we samen met de cliënt en zijn netwerk.

Elke cliënt een welkom thuis. Dat is onze ambitie. Bij de Westerkim werk je met trots en wordt iedereen gezien. We pakken onze lokale rol in het veranderende zorglandschap. Wij kijken hierbij actief naar ontwikkelingen en kansen. Dit doen we vanuit een duurzaam huis en met een duurzame bedrijfsvoering.


Zo werken wij:

 • Met liefde
  Wij doen ons werk vanuit ons hart. Wij zien de unieke behoefte van elke cliënt. We bieden liefdevolle, passende zorg met aandacht voor onze cliënten. Onze organisatie draagt de christelijke identiteit uit. Wij zien ieder mens als waardevol.
 • Met respect
  Iedereen heeft recht op liefde, aandacht en zorg. Wij hebben respect voor elke culturele, sociale of religieuze achtergrond en identiteit. We benaderen elke cliënt gastvrij en vriendelijk.
 • Met deskundigheid
  Onze cliënten kunnen rekenen op professionele zorg door vakbekwame zorgverleners. We investeren voortdurend in de ontwikkeling van onze medewerkers en onze organisatie. Ook spelen we proactief en flexibel in op veranderingen in de maatschappij en het zorglandschap in het bijzonder. Zo kunnen we ouderen nu en in de toekomst passende zorg bieden. 
 • Met verbinding
  We zijn verbonden met onze cliënten, hun familie, kerken, het lokale netwerk en andere (samenwerkings)partners. Door samen te werken zorgen we voor betekenisvolle relaties. We bewegen mee in de zorgvraag. Waar nodig zetten we zorgtechnologie of professionele zorg in. Zo krijgt de cliënt de zorg die hij nodig heeft.