Over De Westerkim

De Westerkim
is een christelijk
woonzorgcentrum
in Hoogeveen

Welkom thuis

 

In ons huis vormen wij als bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers samen de Westerkim familie. Dit betekent dat we vanuit naastenliefde om elkaar geven, aan elkaar denken en voor elkaar zorgen. Daarbij ondersteunen medewerkers en vrijwilligers de bewoners om zoveel mogelijk de regie over hun leven te houden.

Wij geloven in de liefde van God. Vanuit deze liefde leven en werken wij en zien wij ieder mens als waardevol. Ongeacht afkomst, culturele achtergrond of overtuiging. Wij geloven dat iedereen recht heeft op liefde, aandacht en zorg en dat het gezin daarvoor de meest passende vorm is.

 

Wij zien

Wij zien dat mensen behoefte hebben aan sociale contacten en betekenisvolle relaties. Ook zien wij dat mensen verlangen naar een zinvol bestaan waarin zij van waarde kunnen zijn voor anderen. Vanuit deze behoefte zijn wij er voor elkaar: bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers.

Binnen de Westerkim bieden wij een kleinschalige en huiselijke woonomgeving met een directe verbinding met het park en dicht bij het centrum van Hoogeveen. In deze omgeving geven wij liefdevolle zorg en zoeken samen met bewoners naar een zinvolle dag invulling die past bij hun persoonlijke levensstijl.

 

Wij beloven

Wij beloven dat we elkaar horen, zien en kennen. Dat we oog en oor hebben voor elkaars levensverhaal. Als bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers gaan wij met elkaar om zoals wij met onze familie omgaan. Elke dag opnieuw zeggen we tegen elkaar: welkom in deze familie, welkom thuis in de Westerkim.

 

Onze visie op wonen en zorg