Over de Westerkim

De Westerkim is partner van Green Deal Duurzame Zorg

Sinds 1 oktober 2020 is de Westerkim partner van Green Deal Duurzame Zorg. De Westerkim levert actief een bijdrage aan de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector.

Partner Green Deal Duurzame Zorg

We bouwen op dit moment een nieuw energieneutraal huis voor onze bewoners. Echter, verduurzaming van de zorg gaat verder dan de zonnepanelen op ons nieuwe gebouw. Ook de interne organisatie is aan het verduurzamen door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor de vitaliteit van het personeel. Het verduurzamen van de organisatie is een continu proces waar we steeds nieuwe elementen aan toevoegen.

 

Organisaties die zijn aangesloten bij Green Deal richten zich op het reduceren van de CO2 uitstoot, het bevorderen van circulair werken, het verminderen van de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater en het creëren van een leefomgeving in en buiten de zorginstelling die de gezondheid van iedereen bevordert.

De Green Deal sluit aan bij onze missie. We zien het als onze opdracht om, vanuit de gedachte van goed rentmeesterschap, de schepping niet te verbruiken, maar zorgvuldig te beheren en een bijdrage te leveren om te aarde gezond door te geven aan volgende generaties.

Onze deelname aan Green Deal Duurzame Zorg uitgelegd