Een rookvrije organisatie vanaf 1 juni 2021

De Westerkim besteedt veel aandacht aan duurzaamheid en vitaliteit van medewerkers. Ons personeelsbeleid is gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze medewerkers. Vanaf 1 juni 2021 is de Westerkim om die reden een rookvrije organisatie. Voor alle gebouwen en ruimtes en het terrein geldt dan een rookverbod. Het rookverbod is ook van toepassing op de e-sigaret. Voor bewoners gelden er enkele uitzonderingen, immers; zij verblijven in hun eigen huis/kamer.

Voor iedereen – bezoek, leveranciers en medewerkers – geldt een rookverbod voor de algemene ruimtes van onze gebouwen (Westerkim/Westerheem) en het terrein om ons woonzorgcentrum heen. Voor bewoners gelden enkele uitzonderingen, zo ook voor bezoekers van de Westerheem.

 

Uitzondering voor bewoners

  • Bewoners mogen alleen in hun eigen kamer roken op het moment dat er geen medewerkers van de Westerkim aanwezig zijn;
  • Bewoners mogen op het terrein van de Westerkim roken op de daarvoor aangewezen rookplek/rookzone.

Uitzondering voor bezoek

  • Voor bezoekers van de Westerheem geldt een uitzondering; zij mogen roken in het appartement van hun naaste. Uiteraard alleen als de bewoner er toestemming voor geeft. Deze uitzondering heeft te maken met het feit dat de bewoners van de Westerheem het appartement huren van Domesta.