Het verhaal van christelijk woonzorgcentrum de Westerkim in Hoogeveen

Blog van onze bestuurder Ria Knotters

Blog augustus 2023

Protest

Wat is de betekenis van het woord protest? ‘Protest is het uitdrukken van
negatieve gevoelens omtrent bepaalde politieke of maatschappelijke problemen.
Op deze manier hopen mensen een verandering in de samenleving te
bewerkstelligen.’

Googelen op de vraag naar een ander woord voor protesteren is het resultaat:
“reclameren, klagen, mopperen, protesteren, demonstreren en betogen”.

Persoonlijk denk ik dat niemand iets opschiet met klagen en mopperen.
Het is mijns inziens effectiever om bij de juiste persoon je signaal met goede
argumenten neer te leggen.

Zo ben ik de huidige maatschappelijke ontwikkelingen (hoge kosten, lagere tarieven) ook in gegaan. Ga ik vanuit de zijlijn mopperen, zonder dat iemand het hoort of kan ik het zorgelijke signaal van de Westerkim, waar we zulke mooie zorg en welzijn leveren aan onze ouderen, ergens neerleggen? En ik heb besloten: ik ga reclameren/protesteren namens onze medewerkers, vrijwilligers, familie en vooral de ouderen die aan onze zorg toevertrouwd zijn of nog toevertrouwd worden. Voor het eerst in mijn leven ben ik in de bus naar Den Haag gegaan om een petitie namens de zorgorganisaties uit Noord-Nederland aan te bieden aan de commissie van VWS die langdurige zorg onder haar aandachtsgebied heeft.

Ik heb met verschillende leden van de Tweede Kamer gesproken over waar we tegenaan lopen en wat de consequenties zijn als het huidige beleid wordt voortgezet. Maar ook heb ik aangegeven dat ik snap dat we met een dubbele vergrijzing en onvoldoende medewerkers zo niet door kunnen gaan. En dat ik me, met alle medewerkers van de Westerkim, naast het protest ook wil inzetten voor verandering.

In de hoop dat als we allemaal iets opschuiven, we in het midden uitkomen, met als doel voldoende budget voor die andere zorg die we hoe dan ook hebben te leveren. Want ik weet ook, zo doorgaan kan niet. Het moet anders.

Ria Knotters

 

Blog juni 2023

Blog april 2023