Organisatie

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is ingegaan per 1 januari 2020 als opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Wet zorg en dwang

Wat is de Wet zorg en dwang (Wzd)?

De Wet zorg en dwang beschermt mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) tegen onnodige onvrijwillige zorg, fysieke vrijheidsbeperking en gedrag beïnvloedende medicijnen. De Wzd is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan, waarbij het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Voor wie is de Wet zorg en dwang?

In ons land mag professionele zorg in principe alleen op vrijwillige basis worden gegeven. Uitzonderingen worden bij wet geregeld. De Wzd maakt onvrijwillige zorg mogelijk voor mensen met dementie of een aanverwante aandoening zoals Korsakov, Huntington of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), tenminste als deze aandoening leidt tot gedragsproblemen of regieverlies.

Stappenplan

Om een zorgvuldige én multidisciplinaire afweging te maken bij de inzet van onvrijwillige zorg volgen wij een stappenplan. Dat is een samenvatting van het Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf, jan. 2021) van ActiZ/VGN.

Kijk ook op: https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang/kennis-over-wzd

 

 

Cliëntcontactpersoon Wet zorg en dwang

De cliëntvertrouwenspersoon huren wij in bij Quasir. Voor de Westerkim is dit Janny Jousma. Zij is te bereiken via tel.nr. 06-83566946, in de weekenden via
tel.nr. 085 4874012 of via mailadres: jannyjousma@quasir.nl.

 

 

 

Veelgestelde vragen over de Wzd

De Wet zorg en dwang is er voor mensen die zorg nodig hebben en een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) hebben. Uw familielid kan ook in aanmerking komen voor de Wet zorg en dwang als hij/zij bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel heeft en dezelfde zorg nodig heeft als iemand met dementie.

Als u in de Westerkim woont, neem dan contact op met uw contactverzorgende. Komt u er niet samen uit, dan kunt u altijd terecht bij de Cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de Wet zorg en dwang en hoe de Westerkim daarmee omgaat, dan kunt u zich richten tot onze Kwaliteitsverpleegkundige Trudy Helder. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer.