Veiligheid - woonzorgcentrum de Westerkim in Hoogeveen

Organisatie

Veiligheid

De Westerkim wil een veilige woon- en werkomgeving bieden voor bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers.

Veiligheid

Om de veiligheid in de breedste zin te waarborgen heeft de Westerkim een eigen veiligheidscoördinaor. Wij hebben een goed getraind en geoefende BHV-organisatie. Alle medewerkers weten hoe te handelen bij de calamiteiten.

 

De Westerkim heeft een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie en een Bedrijfsnoodplan. Dit bedrijfsnoodplan bestaat uit een basis- en operationeel plan.

 

 

 

Zorgcontinuïteitsplan

Om 24 uur per dag onder alle omstandigheden goede zorg te verlenen heeft de Westerkim een zorgcontinuïteitsplan. Dit plan is gebaseerd op het landelijk format van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Klokkenluidersregeling