Organisatie

Organisatie
structuur

De Westerkim heeft een raad van toezicht, een raad van bestuur, een beleidsteam, een cliëntenraad en een ondernemingsraad.

Organisatiestructuur

Raad van Toezicht

 • Gerry Kasper, voorzitter
 • Cees Naberman, lid
 • Ale Procee, lid

Raad van Bestuur

 • Febo Emmelkamp, voorzitter (portefeuille bedrijfsvoering en huisvesting)
 • Ria Knotters, lid (portefeuille zorg en welzijn)

Beleidsteam

 • Febo Emmelkamp en Ria Knotter, raad van bestuur
 • Jorinde Moeke, beleidsadviseur bedrijfsvoering & HRM
 • Anita Pieterman, beleidsadviseur kwaliteit & veiligheid
 • vacature, zorgmanager

Cliëntenraad

 • Arend Benjamins, voorzitter
 • Anneke Bruins Slot – Brink, secretaris
 • Tineke Brinks-Stegerman, lid
 • Harmke van Zwol – Bakker, lid
 • Gusta Manusiwa – Pattipeiluhu, lid

Ondernemingsraad

 • Anne Sophie Hooftman, voorzitter
 • Melinda Wolthinge,
 • Anneke Otten
 • Anneke Achterveld
 • Riëtta Schoink
 • Ina van Dijk
 • Diny Drost
 • Miranda Mink
 • Sylvia Strijker

Vrienden van de Westerkim

De Stichting Vrienden van de Westerkim organiseert en bekostigt activiteiten en voorzieningen voor bewoners en cliënten van de Westerkim. Het gaat om activiteiten de Westerkim zelf niet kan bekostigen en die niet door de overheid of andere instanties of personen betaald worden.

 

Het vermogen van de stichting  bestaat uit donaties, schenkingen en legaten. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 41020558.