Organisatie

Organisatiestructuur

De Westerkim heeft een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, managementteam, cliëntenraad en ondernemingsraad.

Organisatiestructuur

Raad van Toezicht

 • Harmke Vlieg, voorzitter
 • Cees Naberman, lid
 • Ale Procee, lid
 • Ruurd Jan Roorda, lid
 • Henk de Waard, lid
 • Aart van Walstijn, lid

 

Download Jaarverslag RvT 2021

 

Raad van Bestuur

Managementteam

 • Ria Knotters, Raad van Bestuur
 • Erik de Jong, Manager Zorg en Welzijn
 • Anke Booij, Hoofd Economische en Administratieve Dienst (HEAD)

Cliëntenraad

 • Harmke van Zwol – Bakker (voorzitter)
 • Arend Benjamins
 • Lettie Tap
 • Dick Bouma
 • Moniek Boer

Ondernemingsraad

 • Ellen Smit, voorzitter
 • Anneke Otten
 • Riëtta Scholing
 • Winanda Rozema

Vrienden van de Westerkim

De Stichting Vrienden van de Westerkim organiseert en bekostigt activiteiten en voorzieningen voor bewoners en cliënten van de Westerkim. Het gaat om activiteiten de Westerkim zelf niet kan bekostigen en die niet door de overheid of andere instanties of personen betaald worden.

 

Het vermogen van de stichting  bestaat uit donaties, schenkingen en legaten. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 41020558.