Weekopening de Westerkim

Maandag 26 februari 2024

Thema: De vrucht van de zachtmoedigheid
Lied: Psalm 25:

Lezing: Gal. 5: 22- 23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

 

Mattheüs 11: 25- 30

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.

27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

 

Overdenking:

Zachtmoedigheid in een tijd, waarin de wereld bikkelhard is. Hoe kun je dan zachtmoedig zijn? Betekent dat, dat je over je heen moet laat lopen, je alles maar moet laten gebeuren en gezeggen, dat je overal “ja en ‘amen’” op moet zeggen? In de volksmond krijgt iemand die bescheiden is, die niet zo van zich afbijt en wat over zich heen laat lopen, nog wel eens de bijnaam “Een watje”. Het tegenovergestelde van iemand die keihard is; tegenovergesteld met iemand die een hard van steen heeft en wie overal ijskoud en hard op reageert. En een watje is tegenovergesteld aan iemand die agressief reageert, in daden of in woorden.

Wat betekent zachtmoedigheid? En wat voor voorbeelden zien we ervan?

We hebben net gelezen dat Jezus van Zichzelf zegt dat Hij zachtmoedig is. Zachtmoedig…en wat gebeurde er dan in de tempel, toen hij zag dat het er net een markt was geworden? “Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver”. En de manier waarop Hij spreekt tegen de schrifgeleerden en Farizeeën: “Wee u…jullie zijn huichelaars. Denken jullie te ontkomen aan een veroordeling?” Jezus kon de waarheid soms glashelder en duidelijk zeggen, en dat is niet het eerste waar ik aan zou denken bij ‘zachtmoedigheid’.

We hebben zojuist de oproep van Jezus gehoord: “Komt tot Mij, allen die vermoeid zijn”. Je kunt van heel veel dingen moe zijn, maar wat heel vermoeiend is, is onze boosheid, onze hardheid, ons onvermogen om te vergeven. Steeds maar weer de oude koeien, die ons zelfs ’s nachts uit de slaap houden. We piekeren over onrecht wat ons is aangedaan, over nare dingen die anderen hebben gezegd of hebben gedaan en we blijven de herinnering aan die woorden en daden soms heel levend houden en soms bijna te koesteren. Het ontbreekt ons vaak aan het onvermogen om los te laten en ook om de ander te vergeven. En dat is heel vermoeiend. En dan zegt Jezus: “Kom tot Mij, want Ik ben zachtmoedig EN nederig”. Jezus houdt niet vast aan het langste eind, Hij blijft niet trekken aan het kortste eind, Hij blijft niet volhouden dat Hij gelijk heeft. Jezus scheldt niet, Hij mept niet en gooit niet met deuren. Maar Jezus vergeeft, zelfs als wij Hem tekort doen. Maar Jezus was absoluut geen watje!

Als het nodig was, liet Hij zien waar Hij voor stond. Een tempel die leek op een roverhol; Hij leerde de Farizeeën een les over hun arrogantie en zelfgenoegzaamheid over hoe goed ze wel niet waren. In ‘zachtmoedigheid’ zit wel het woordje MOED. Zachtmoedige mensen zijn moedige mensen. Ze hebben de moed om te kiezen voor zachtheid. Ze kiezen voor vergeving en soms kiezen ze ervoor om de minste te zijn. Niet terugschelden, niet boos terug doen. En dat vraagt om moed en kracht. Je maakt een keuze om liefdevol te zijn en dat is niet voor de hand liggend.

Zachtmoedigheid is niet iets wat van nature in ons zit. Het wordt genoemd bij de vruchten van de Heilige Geest. Het wordt ons gegeven, het moet groeien.

Zachtmoedigheid krijgen we door het gebed en uiten we in het gebed. Bidden voor degene die jou gekwetst heeft, vragen om vergeving. Bidden om kracht, dat je het hem of haar kunt vergeven.

Zachtmoedigheid is een vrucht die ons onderscheidt van onrustzoekers, van boosaardigen en van mensen die spotten, of wrang zijn en vol afgunst, haat en nijd. We zien dat heel veel in onze maatschappij. Er is veel ontevredenheid, boosheid en negativiteit. En zachtmoedigheid kiest een andere weg.

Zachtmoedigheid is niet een vorm van slapheid. Zachtmoedigheid is niet het recht van de sterkste, maar de liefde van de zwakste. In de Bergrede gaat het ook over de zachtmoedigen. “Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten”. Dat spoort ons aan, om de weg van de zachtmoedigheid te gaan. En dat begint misschien wel met bidden om zachtmoedigheid, de moed om zachtmoedig te willen zijn en verbittering, wrok en afgunst achter ons te laten. In plaats van de oude koeien uit de sloot te halen, de sloot te dempen door vergeving te vragen en de ander te vergeven.

Geen makkelijke opdracht! Maar wel een opdracht die ons uiteindelijk heel veel rust kan geven. Rust die we allereerst mogen zoeken, bij Hem, die ons uitnodigt om bij Hem te komen, want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Doordat Hij vergeeft en niet alles met Zich meedraagt wat in het verleden is gebeurd en is gedaan door anderen. Dat is de kracht van Zijn zachtmoedigheid.

Onze hoofdkussens zijn vaak gevuld met watten of andere zachte vulling. Als u vanavond de zachtheid voelt van dat kussen, is het een goed moment om u af te vragen, of er nog iets tussen God en u of tussen u en andere mensen instaat, waarbij de zachtmoedigheid en nederigheid vraagt om de stap te zetten van vergeving.

Het juk is zacht en licht. We hoeven niet gebukt te gaan onder allerlei lasten. Jezus draagt onze last mee. Hij draagt het niet mee met boosheid of door van Zich af te schelden of door afgunstig te zijn of iemand op zijn nummer te zetten…maar Jezus draagt het mee in alle zachtmoedigheid. AMEN

 

Gebed:

Trouwe God, liefdevolle Vader. We danken U dat we hier bij elkaar mogen zijn en mogen zingen over U en mogen luisteren naar Uw woorden. En we belijden dat het soms zo moeilijk is om in Uw voetspoor te gaan. Vandaag hoorden we woorden over zachtmoedigheid. Wij zijn als mensen zo vaak geneigd om harde woorden te spreken of juist in stilte wrok en bitterheid te laten groeien over situaties uit het recente of langere verleden. Er is door wrok en bitterheid zoveel dat kapot gaat. Wilt U dat vergeven, Heer. Misschien lijden wij ook wel onder situaties die, zijn ontstaan uit wrok, jaloezie of afgunst. Gebroken relaties of een gespannen relatie met een dierbare. Wilt U ons helpen om te vergeven en om los te laten wat belemmering kan geven. En soms hebben wij er geen invloed op en moeten we lijdzaam aanzien hoe iets kapot is gegaan en geen herstel mogelijk lijkt. Wilt U ons kracht geven, Heer in zulke situaties.

We bidden U om zachtmoedigheid. Laat door Uw heilige Geest deze vrucht in ons groeien.Wilt U ons bevrijden van hoogmoed, hardvochtigheid en hooghartigheid. Leer ons te leven zoals Uw Zoon jezus Christus ons dat heeft voorgeleefd. We danken U dat Hij het is die onze last wil meedragen.

We bidden U om een zegen voor deze week. Wilt U ons zegenen in onze dagelijkse dingen, in de gesprekken met elkaar. Wilt U de medewerkers zegenen met liefde en geduld in hun werk en bestuurders met een warm hart voor hun werk, de bewoners en de medewerkers. Dat bidden we U in jezus’ Naam. AMEN

Lied: Liedboek der kerken gezang 463: 1, 4, 5

 

Hartelijke groeten en een goede week toegewenst!

Rolanda den Boon, geestelijk verzorger