Weekopening Westerkim

Maandag 16 oktober 2023 

Thema: Geduld…is een schone zaak! 

Lied: Gezang 473: 1.,3, 6, 10 (Liedboek der kerken)

Lezing: Gal. 5: 22- 23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  

Ef. 4: 1-6

Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen:

2 wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:

4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,

5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. 

Overdenking: Geduld is een schone zaak.

Als ik om me heen kijk en ik zou de vraag krijgen: Wat is iets wat je opvalt als je denkt aan de bewoners van de Weterkim? Dan zou een antwoord kunnen zijn: ”Ze hebben geleerd om geduldig te zijn”. Nu denk ik dat u dit niet allemaal herkent of van u zelf zegt dat u geduldig bent…maar als je ouder wordt leert het leven je vanzelf om geduldiger te moeten zijn dan toen je jonger was. Als ik over de gang loop, dan gaat dat in een rap tempo. En als ik bewoners zie, soms bijna schuifelend, dan denk ik: Ik zal nog heel wat moeten leren voordat ik ouder ben. 

Het is een bekend spreekwoord: “Geduld is een schone zaak”. En ik denk dat heel veel mensen van zichzelf zeggen, dat ze niet geduldig zijn. En u kent dat zinnetje wel: Een ogenblik geduld alstublieft. Alles wat het bij mij oproept, maar ik word er niet geduldig van, maar vooral ongeduldig! 

Ik heb eens opgezocht wat ‘geduld’ letterlijk betekent. Geduld is het vermogen om rustig af te wachten. In de Bijbelse taal raakt het woord ‘geduld’ aan het woord ‘lankmoedigheid’. Lankmoedigheid gaat verder dan geduld. Geduld kan opraken. Lankmoedigheid is een woord dat niet meer voorkomt in onze taal. Tegenwoordig hebben veel mensen een kort lontje. Alles moet gelijk en meteen anders. Waarschijnlijk omdat de mensen niet meer weten wat lankmoedigheid is. Met het verdwijnen van lankmoedigheid, is ook de mildheid en onderling vertrouwen verdwenen. 

We hebben net gelezen dat Paulus de gemeente in Efeze opdraagt om GEDULDIG te zijn. Geduldig zijn is dus niet vanzelfsprekend. We moeten er blijkbaar op gewezen worden, dat we geduldig moeten zijn. Het is een van de vruchten van de Geest. Van onszelf hebben we het niet. Geduld is iets dat ons wordt gegeven en dat kan groeien door de kracht van de heilige Geest. 

Als het inde Bijbel gaat over geduld, dan is dat aan de ene kant het geduld dat God heeft, ook wordt geduld gezien als de levenshouding van een wijs iemand en geduld is een aspect van liefde. 

Gods geduld. Telkens weer komt Gods geduld, Gods lankmoedigheid naar voren in de Bijbel. Gods geduld met het volk Israël. De Israëlieten waren hun geduld al lang kwijt. Het ingrijpen van God duurde hen veel te lang. Meerdere keren hebben ze gemopperd, werden ze boos en verbraken ze zelfs het verbond dat God met hen sloot. Maar Gods lankmoedigheid ging veel verder. God openbaarde Zich op Zijn tijd. Telkens weer maakt God een nieuw begin. Zijn belofte blijft bestaan!  God heeft nog steeds geduld met ons. Wij maken er hier toch een rommeltje van op deze wereld. En God wacht in onze ogen met ingrijpen. 

God heeft geduld met zondige mensen. Paulus geeft dus de opdracht aan de lezers om in Gods voetspoor te treden en geduldig te zijn; elkaar in liefde verdragen met geduld. 

Geduld is een levenshouding van een wijs iemand. In Spreuken staan een aantal wijsheden over geduldige mensen. Ik denk dat we er wel een beeld bij hebben. “Geduld is heilzaam om een ruzie te beslechten”. “Beter een geduldig mens dan een vechtjas”. Geduld kan helpen om niet met een kort lontje te reageren. Met geduld kun je alles beter overzien wat er gebeurt. Geduld is misschien nog wel belangrijker dan kennis en wijsheid. Geduld is een oefening, het vraagt om rust, innerlijke rust. 

Geduld hangt samen met liefde. Geduld hangt samen met goedheid, zachtmoedigheid en liefde. Liefde is lankmoedig. Geduld betekent vertrouwen geven. Ook betekent het soms geduld MET iemand hebben. Geduld biedt ruimte voor verdraagzaamheid en ook tot vergeving. 

Als lankmoedigheid een stuk van je karakter wordt, dan neem je geen wraak als je pijn of onrecht wordt aangedaan. Je bewaart je geduld als mensen domme dingen doen. Geduld zorgt ervoor dat je je niet onnodig irriteert wanneer mensen zich anders gedragen dan verwacht. Met geduld kun je anderen met liefde tegemoet treden. En zo is geduld dus een heel schone zaak! 

Geduld wordt ook gezien als volhardend wachten. Volharden hangt vaak samen met situaties van lijden, soms zelfs verdrukking. Paulus weet er zelf ook van. En ook Jezus Christus is door beproevingen heengegaan. Hij moest geduldig de beker van het lijden drinken. Geduldig zijn en volharden komen bij elkaar als het gaat om het dragen van lijden. Volharden betekent dat je geduldig blijft. Volharden en blijven hopen en verwachten. Ook volharden in het geloof en vertrouwen, dat God alles ten goede zal keren. 

Geloven vraagt om geduld. We weten niet wanneer God Zijn belofte zal vervullen. Het vraagt om geduld. Misschien niet onze sterkste kant, dat hoeft ook niet. God geeft het ons en Hij wil het laten groeien tot een mooie vrucht. Een schone vrucht! AMEN 

Lied: Gezang 460: 1, 2 (Liedboek der kerken) 

Gebed:

Vader in de hemel, wat heeft U een geduld met ons. Wat schieten wij tekort als het gaat om geduld. Wilt U ons vergeven Heer, als we ongeduldig zijn, als we ongeduldig zijn naar anderen en misschien ook wel naar U. We danken U dat U ons geduld wilt geven, dat het één van de vruchten is van de heilige Geest. Daarom bidden we Heer,  laat die vrucht in ons groeien. Dat wij mogen ervaren dat U ons  steeds meer geduld geeft,  en dat wij zo steeds iets meer op U mogen lijken.  We bidden U  Heer, Amen

Hartelijke groeten en een goede week toegewenst! 

Rolanda den Boon, geestelijk verzorger