Tellen in het Engels

Klik hier om het spel te starten

Luister goed naar de getallen die opgenoemd worden en klik op het getal. 

Druk om te beginnen op start 

Het doel is zo snel mogelijk naar de overkant komen.