De Westerkim komt in actie voor Oekraïne

Uitkomsten Cliënttevredenheidsonderzoek 2022

 

Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek 2022

In het najaar van 2022 is door de Westerkim in samenwerking met bureau Triqs een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. We hebben een goed totaalbeeld gekregen over hoe de zorg en ondersteuning ervaren wordt door onze bewoners en cliënten. Een woord van dank aan onze bewoners, cliënten en familie die de tijd hebben genomen om de vragenlijst in te vullen en te retourneren.

We hebben prachtige cijfers teruggekregen. Daar mogen we met elkaar trots op zijn!

 

  • Hulp bij het huishouden: 8,9, respons: 58%
  • Dagbesteding en vervoer: 8,9, respons: 58%
  • PREM Wijkverpleging: 8,9, respons: 63%
  • PG: 8,3, respons: 51%
  • Somatiek: 8,5, respons: 60%

Er zijn ook hele mooie complimenten gegeven, want in de vragenlijsten was ruimte voor feedback. Onderstaande uitspraken komen anoniem uit het onderzoek op de gestelde vraag: “Waar bent u tevreden over?”

 

PG         
“De (bijna) liefdevolle wijze waarop de zorg wordt verleend”

 

Somatiek                                           
“De zorg wordt met liefde gegeven, zowel door mannelijke als vrouwelijke collega’s”

 

Wijkverpleging        
“Altijd een opgewekt team”

 

Dagbesteding   
“Mijn vader kijkt er iedere week weer naar uit om heen te gaan. Prima verzorging, leuke activiteiten en goed vervoer”

 

Huishoudelijke verzorging 
“Er hoeft niets te veranderen. Ik ben bijzonder tevreden”.