Donatie van € 1.500,- voor Dagbesteding

 

TVM heeft € 1.500,- geschonken aan de Westerkim voor spellen op de Dagbesteding. Op 10 januari 2023 vond de officiële overdracht plaats.  Frances Slomp, teamleider van de Dagbesteding: “Wij zijn heel blij met het geld. We hebben er sportspellen van gekocht, waar onze cliënten veel plezier aan zullen beleven. De wens hadden wij al langer. Daarom zijn wij zeer content dat het nu ook werkelijkheid is geworden. We willen TVM van harte bedanken. En ook onze medewerkster Tapita Mulder, die dit in gang heeft gezet, willen wij specifiek bedanken”.

Jan Mulder van TVM: “Door het beschikbaar stellen van financiële middelen wil TVM bijdragen aan de maatschappelijke en sociaaleconomische omgeving. De Westerkim gunnen wij het van harte en het is fijn dat we op zo’n manier kunnen bijdragen aan het welzijn van onze ouderen in de gemeente”.