Samenvatting van brandbrief naar minister

Afgelopen week hebben bestuurders van 27 (ouderen)zorgorganisaties uit Noord-Nederland een brandbrief gestuurd naar minister Helder over een dreigende kaalslag in de ouderenzorg. De Westerkim heeft de brief ook ondertekend. Hieronder een samenvatting:

Geachte minister Helder,

Het aantal ouderen neemt hard toe, terwijl het aantal jongeren afneemt. We stevenen af op een zorginfarct: de zorgvraag neemt enorm toe, terwijl het personeelsaanbod afneemt. Een ontwikkeling die aan de randen van Nederland nog harder gaat dan in de Randstad.

De afgelopen periode werden we geconfronteerd met meerdere financiële kortingen. Extra middelen en subsidies zijn meestal tijdelijk en geen oplossing voor de lange termijn. Als we nu niets doen, dan ontstaan er gaten in de begrotingen vanaf 2024. De inschatting is dat we gezamenlijk meer dan € 100 miljoen tekort komen.

Met minder geld wordt de druk op onze medewerkers onverantwoord groot en daarmee op de ouderen aan wie wij zorg verlenen. Wij hebben alle mensen nodig die we kunnen krijgen. We snappen dat zorg in wijken/buurten en de inzet van zorgtechnologieën delen van de oplossing kunnen worden, maar daar is tijd voor nodig. Zeker in plattelandsgebieden zoals het Noorden zijn afstanden relatief groot.

De acties voor de korte termijn zijn simpel: haal de financiële kortingen van tafel en zorg dat onze budgetten niet nog verder onder druk komen te staan. Het is 15 weken voor Prinsjesdag. U kunt nog in actie komen. Met behoud van ons huidige budget kunnen we zorgen voor de ouderen van nu en morgen én kunnen we blijven werken aan het goed organiseren van de toekomst van de zorg.

Samen vertegenwoordigen wij 30.000 cliënten en ca 30.000 medewerkers en vrijwilligers uit het Noorden van het land