Geestelijk verzorgers - christelijk woonzorgcentrum de Westerkim

Organisatie

Geestelijk
verzorgers

De geestelijk verzorgers luisteren naar uw levensverhaal en kunnen samen met u zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen.

Geestelijk verzorgers

Aandacht

De Westerkim is een christelijk woonzorgcentrum. Dit betekent dat wij met elkaar leven en werken vanuit de liefde van God. Het betekent ook dat er in ons huis veel aandacht is voor uw levens- en zingevingsvragen. De geestelijk verzorgers staan hierin naast u.

Voor iedereen

De geestelijk verzorgers zijn er voor alle bewoners en cliënten van de Westerkim en voor hun naasten. Zij werken vanuit respect voor ieders eigenheid en achtergrond. Daarbij sluiten zij aan bij uw eigen verhaal, levensbeschouwing of geloofsovertuiging.

Op uw manier

U kunt op verschillende manieren gebruik maken van geestelijke zorg. Zo kunt u in een persoonlijk gesprek vertellen wat er bij u leeft. Als u dat wilt, kunt u samen met een geestelijk verzorger een gedeelte uit de bijbel lezen en samen bidden. Soms is alleen een luisterend oor voldoende.

Weekopening

Elke maandagmorgen is er een weekopening in de Aak. Het is een moment om elkaar te ontmoeten. Er is tijd om samen te zingen, een gedeelte uit de bijbel te lezen en te bidden. Ook hoort u tijdens deze weekopening het laatste nieuws en drinkt u samen koffie. U kunt de weekopening ook in uw appartement beluisteren.

Vieringen

In de Westerkim bent u van harte welkom bij de vieringen. Zo is er eens in de twee weken een kerkdienst op zondagochtend en enkele keren per jaar is er een avondmaalsdienst. Ook tijdens de christelijke feestdagen zijn er vieringen. Regelmatig herdenken we tijdens speciale bijeenkomsten wie er in ons huis overleden zijn.

 

Onze geestelijk verzorgers zijn Rolanda den Boon en Klaas van Hoek.