Organisatie

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze bewoners en cliënten en is een belangrijke gesprekspartner van de Raad van Bestuur.

Cliëntenraad

Volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is iedere zorgorganisatie verplicht om een cliëntenraad in te stellen. De cliëntenraad van de Westerkim bestaat uit vijf personen die zich nauw betrokken voelen bij de organisatie en de bewoners en cliënten.

Jaarverslag 2022 CR

De cliëntenraad heeft bij de meeste belangrijke besluiten van de raad van bestuur adviesrecht. Ook overleggen de cliëntenraad en de raad van bestuur regelmatig met elkaar over onderwerpen als de kwaliteit van zorg, voeding, veiligheid, hygiëne en activiteiten.

Leden van de cliëntenraad:

  • Dick Bouma
  • Carla van der Spek
  • Lettie Tap
  • Jannie Veld
  • Harmke van Zwol (voorzitter)

Cliëntenraad

Contact

Heeft u een vraag voor de cliëntenraad? Neem dan contact op met Harmke van Zwol – Bakker, via secr.clientenraad@westerkim.nl.  Ook kunt u een afspraak maken via de receptie van de Westerkim 0528 264038.

Contact