Wonen met zorg - woonzorgcentrum de Westerkimin Hoogeveen

Welkom thuis

Wonen met zorg

Wonen met zorg

U kunt hier in uw eigen appartement zijn. U heeft ook de mogelijkheid om samen met andere bewoners in de huiskamer te verblijven of deel te nemen aan de activiteiten van de Westerkim. Uw familie is hier altijd welkom. Vanzelfsprekend ontvangt u alle zorg, begeleiding en behandeling die u nodig heeft.

 

Welzijnscoaches

U ontmoet in de Westerkim onze welzijnscoaches. Deze medewerkers ondersteunen u bij het vinden van een daginvulling die bij u past. Bijvoorbeeld rustig lezen of breien in uw appartement of juist samen soep koken in de huiskamer. Misschien vindt u het fijn om mee te doen aan activiteiten? Er zijn volop mogelijkheden: van koersbal en sjoelen tot bloemschikken en samen zingen bij het orgel.

 

Wat zijn algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op de zorgovereenkomst tussen u en de zorgaanbieder. In de algemene voorwaarden worden uw rechten en plichten en die van de zorgaanbieder geregeld. De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemene deel is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt

 

Zorg met verblijf

Veel gestelde vragen over wonen bij de Westerkim

U vindt bij ons één- en tweekamerappartementen. De tweekamerappartementen huurt u via woningcorporatie Domesta. In beide appartementen heeft u uw eigen sanitair.

U vindt in de Westerkim ontmoetingsruimten waar u terecht kunt voor een kopje koffie, de warme maaltijd, de kerkdiensten en verschillende activiteiten. Ook is er een kapsalon, pedicure en een kleine winkel.

We werken samen met huisartsen en een specialist ouderengeneeskunde. Afhankelijk van uw zorgvraag bespreken we samen met u en de artsen wat wenselijk is.

 

Als u in de Westerkim woont, zijn uw familie, vrienden en bekenden altijd welkom in uw appartement. Net als thuis kan uw familie voor u zorgen zoals u dat gewend was.

Onze welzijnscoaches kijken samen met u welke activiteiten u thuis graag deed en onderzoeken hoe u dit binnen de Westerkim kunt voortzetten. Daarnaast zijn er gezamenlijke activiteiten zoals de weekopening door de geestelijke verzorgers, koersbal, sjoelen, houtbewerken en bloemschikken. Ook zijn er op alle huiskamers welzijncoaches die u ondersteunen bij individuele activiteiten zoals een puzzel maken, maar ook bij gezamenlijke bezigheden zoals een spel of het bakken van een cake.

De Westerkim grenst aan het park waar u heerlijk kunt wandelen of op een bankje zitten. De tweekamerappartementen hebben een balkon en er zijn binnentuinen waar u kunt genieten van de buitenlucht.

In ons huis is iedereen welkom, ongeacht de levensovertuiging. U herkent bij de Westerkim de gewoonten en gebruiken van het christelijk geloof. Dit merkt u bij de maaltijden waar ruimte is voor gebed en lezing en bij verschillende activiteiten zoals de kerkdiensten en het “zingen bij het orgel”. In ons huis werken drie geestelijk verzorgers. Als u dat wenst, komen zij bij u langs voor een gesprek.

U behoudt uw eigen zorgverzekering. Voor inboedel, brand en wettelijke aansprakelijkheid kunt u gebruik maken van de collectieve verzekering van de Westerkim.  Voor de actuele prijzen, zie de prijslijst.

In de eenkamerappartementen ontvangt u alle maaltijden, koffie en thee en frisdrank zoals u dat wenst: in uw appartement, de huiskamer of de gezamenlijke ontmoetingsruimte. Net als thuis is er ook regelmatig iets extra’s zoals een advocaatje of een snack. In de tweekamerappartementen is de maaltijdvoorziening afhankelijk van uw indicatie.

Als u hier komt wonen, krijgt u uw eigen contactverzorgende. Deze verzorgende is het aanspreekpunt voor u en voor uw familie.

In principe ontvangt u hier alle zorg die u nodig heeft en kunt u hier tot het einde blijven. Alleen bij ernstig dwaalgedrag of grensoverschrijdend gedrag waarbij de veiligheid van u zelf of uw omgeving in gevaar komt, is opname op een gesloten afdeling nodig. De Westerkim is een zogenaamde open instelling. Dit betekent dat u de vrijheid heeft om te gaan en staan waar u wilt. Zo nodig kunnen wij u volgen via onze domotica-toepassingen.

Als u een tweekamerappartement huurt via Domesta, betaalt u huur. Als u een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Meer informatie en een rekenmodule vindt u op de website van het CAK.

U kunt een indicatie aanvragen op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze zorgadviseur. Na ontvangst van uw zorgprofiel, kunt u op de wachtlijst komen. Zodra er een appartement beschikbaar is, nemen wij contact met u op.

In overleg kunt u uw huisdier meenemen. Voorwaarde is dat deze geen overlast geeft en u er zelf voor kunt zorgen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze zorgadviseur Karen Huizinga of Jannie Wierenga via 0528 264038 of stuur een mail.

Karen Huizinga Myrthe van Goor Jannie Wierenga

zorgadviseurs

Karen Huizinga Myrthe van Goor Jannie Wierenga

zorgadviseurs