Veelgestelde vragen - woonzorgcentrum de Westerkimin Hoogeveen

Veel gestelde vragen over wonen bij de Westerkim

U vindt bij ons één- en tweekamerappartementen. De tweekamerappartementen huurt u via woningcorporatie Domesta. In beide appartementen heeft u uw eigen sanitair.

U vindt in de Westerkim ontmoetingsruimten waar u terecht kunt voor een kopje koffie, de warme maaltijd, de kerkdiensten en verschillende activiteiten. Ook is er een kapsalon, pedicure en een kleine winkel.

Dat is afhankelijke van uw indicatie. Als u een indicatie heeft voor wonen met behandeling, ontvangt u medische zorg van de specialist ouderengeneeskunde. Heeft u een andere indicatie? Dan vragen wij u over te gaan naar één van de huisartsenpraktijken waarmee wij samenwerken. Dit zijn de praktijken De Beuken en Stationsstraat in Hoogeveen.

Als u in de Westerkim woont, zijn uw familie, vrienden en bekenden altijd welkom in uw appartement. Net als thuis kan uw familie voor u zorgen zoals u dat gewend was.

Onze welzijnscoaches kijken samen met u welke activiteiten u thuis graag deed en onderzoeken hoe u dit binnen de Westerkim kunt voortzetten. Daarnaast zijn er gezamenlijke activiteiten zoals de weekopening door de geestelijke verzorgers, koersbal, sjoelen, houtbewerken en bloemschikken. Ook zijn er op alle huiskamers welzijncoaches die u ondersteunen bij individuele activiteiten zoals een puzzel maken, maar ook bij gezamenlijke bezigheden zoals een spel of het bakken van een cake.

De Westerkim grenst aan het park waar u heerlijk kunt wandelen of op een bankje zitten. De tweekamerappartementen hebben een balkon en er zijn binnentuinen waar u kunt genieten van de buitenlucht.

In ons huis is iedereen welkom, ongeacht de levensovertuiging. U herkent bij de Westerkim de gewoonten en gebruiken van het christelijk geloof. Dit merkt u bij de maaltijden waar ruimte is voor gebed en lezing en bij verschillende activiteiten zoals de kerkdiensten en het “zingen bij het orgel”. In ons huis werken drie geestelijk verzorgers. Als u dat wenst, komen zij bij u langs voor een gesprek.

U behoudt uw eigen zorgverzekering. Voor inboedel, brand en wettelijke aansprakelijkheid bent u collectief verzekerd via de Westerkim.

In de eenkamerappartementen ontvangt u alle maaltijden, koffie en thee en frisdrank zoals u dat wenst: in uw appartement, de huiskamer of de gezamenlijke ontmoetingsruimte. Net als thuis is er ook regelmatig iets extra’s zoals een advocaatje of een snack. In de tweekamerappartementen is de maaltijdvoorziening afhankelijk van uw indicatie.

Als u hier komt wonen, krijgt u uw eigen contactverzorgende. Deze verzorgende is het aanspreekpunt voor u en voor uw familie.

In principe ontvangt u hier alle zorg die u nodig heeft en kunt u hier tot het einde blijven. Alleen bij ernstig dwaalgedrag of grensoverschrijdend gedrag waarbij de veiligheid van u zelf of uw omgeving in gevaar komt, is opname op een gesloten afdeling nodig. De Westerkim is een zogenaamde open instelling. Dit betekent dat u de vrijheid heeft om te gaan en staan waar u wilt. Zo nodig kunnen wij u volgen via onze domotica-toepassingen.

Als u een tweekamerappartement huurt via Domesta, betaalt u huur. Als u een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Meer informatie en een rekenmodule vindt u op de website van het CAK.

U kunt een indicatie aanvragen op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze zorgadviseur. Na ontvangst van uw zorgprofiel, kunt u op de wachtlijst komen. Zodra er een appartement beschikbaar is, nemen wij contact met u op.

In overleg kunt u uw huisdier meenemen. Voorwaarde is dat deze geen overlast geeft en u er zelf voor kunt zorgen.

Uw tijdelijke appartement is ingericht met basismeubilair. U kunt enkele persoonlijke zaken meenemen om uw eigen sfeer te creëren.

U heeft hiervoor een indicatie nodig. Dat kan een indicatie voor respijtzorg zijn van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer uw mantelzorger een tijd afwezig is. Ook kunt u tijdelijk komen wonen met een indicatie voor eerstelijnsverblijf (ELZ). Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Dit is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Ja wij kunnen uw kleding wassen. U betaalt hiervoor een vergoeding. Bed- en linnengoed ontvangt u van de Westerkim en dit wordt ook door ons gewassen.

U hoeft zelf alleen uw kleding, toiletartikelen en persoonlijke zaken mee te nemen

Dat kan als u in Hoogeveen woont. Woont u daarbuiten? Dan verzoeken wij u over te stappen naar een huisarts in Hoogeveen

In principe vergoedt de gemeente of uw zorgverzekeraar uw tijdelijk verblijf in ons woonzorgcentrum. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract hiervoor afgesloten. Informeert u bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten vergoedt of neem hierover contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze zorgadviseur Karen Huizinga of Jannie Wierenga via 0528 264038 of stuur een mail.

Karen Huizinga

zorgadviseur

Karen Huizinga

zorgadviseur