weekopening de Westerkim

Thema: Ik ben…het Licht van de wereld

Lied: Ev. Liedbundel 382 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Lezing: Johannes 8: 12- 20 en 9: 5-7

8 12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over uzelf.’

14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig Ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik naartoe ga.

15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over niemand.

16 En wanneer Ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de Vader, die Mij gezonden heeft.

17 In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is.

18 Wel, Ik getuig over mijzelf, en de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’

19 Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’

20 Dit zei Hij in de schatkamer van de tempel, waar Hij onderricht gaf. Niemand greep Hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

 

9: 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’

6 Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde

7 en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

 

Lied: Lied 653: 4

 

Overdenking: Het Licht van de wereld

Ik hoef hier denk ik aan niemand te vertellen dat het soms donker kan zijn of donker kan voelen in het leven. Iedereen heeft te maken gehad met periodes van verdriet, van ziekte, van rouw en van gemis. En misschien ook wel periodes die donker voelden, omdat er sprake was of is van psychische ziekte, van somberheid of depressiviteit. En dan zijn daar die woorden van Jezus: “Ik ben het Licht van de wereld”

Licht is het eerste wat God heeft geschapen. “En er was licht!”. Zonder licht is er geen bestaan mogelijk. Niets groeit en bloeit zonder licht. En leven in het donker lijkt me vrijwel onmogelijk. De verhalen van onderduikers die urenlang of dagenlang in het donker zaten…dat moet vreselijk zijn geweest.

Dat Jezus zegt dat Hij het Licht is, heeft hier alles te maken met het ronddolen in de duisternis van het elven of in de geestelijke duisternis van het leven. Jezus zegt hier: Als je mij volgt, als je gelooft in Mij, dan zul je nooit meer in het duister ronddolen. Hij zegt niet dat je geen duister meer zult ERVAREN, maar dat je er niet meer in hoeft TE LOPEN. In oudere vertalingen staat: Dolen. Als je doolt in het duister voel je je alleen, vaak voelt het beangstigend en doordat je geen hand voor ogen ziet, tast je volledig in het duister. Stuurloos, richtingloos.

Wat een troostende gedachte, dat Jezus ons Licht geeft als we in het donker zijn. Licht, zodat we niet zullen verdwalen in ons verdriet. Licht, zodat we in het donker toch een soort houvast hebben. Hij is het Licht van de wereld. Niet alleen een licht voor het Joodse volk, maar voor alle volken.

Het is begrijpelijk dat Jezus geen vrienden maakt bij de joodse leiders. Zo kun je niet over jezelf spreken. Ze maken er zelf een juridische strijd van. Volgens hen is de uitspraak van Jezus een getuigenis en een getuigenis is waar of niet waar. Het doet me een beetje denken aan de huidige politiek. Er zijn een aantal nieuwe politici gekomen, die in het verleden uitspraken hebben gedaan, die niet passen binnen de rechtsorde. Daar wordt over gediscussieerd of dat wel of niet kan als politicus. Geloofwaardigheid zit onder andere in uitspraken die je doet en gedaan hebt en terecht worden die gewikt en gewogen als je zo’n verantwoordelijke taak hebt.

Jezus’ woorden worden ook gewikt en gewogen. En dat zien we door het hele Johannes evangelie heen, die woorden getuigen en getuigenis. Jezus moest elke keer weer laten zien wie Hij nou werkelijk was. Niemand leek het te kunnen begrijpen en dus blijft Jezus het duidelijk maken met allerlei voorbeelden, zoals hier “Het Licht van de wereld”. De joodse leiders vinden dat Hij veel te ver gaat in hoe Hij over Zichzelf spreekt. Het lijkt onmogelijk dat de joodse leiders er ook maar iets van zullen begrijpen. De manier waarop Jezus naar de wereld is gezonden en zijn bijzondere verbinding met God de Vader staat zo ver van de aardse werkelijkheid af en van alle religieuze ervaringen die gebruikelijk waren…De woorden van Jezus lijken olie op het vuur bij de joodse leiders, die alleen maar argwaan hebben.

En dan gebruikt Jezus in het volgende hoofdstuk nog een keer de woorden over het Licht van de wereld. Hij lijkt ze nog wat meer kracht bij te zetten:” Zolang ik in de wereld ben, ben Ik het Licht van de wereld”. Als er ergens sprake is van licht en donker, dan is het wel bij blindheid. En bij deze blindgeborene maakt Jezus letterlijk het verschil duidelijk tussen licht en donker. Tasten in het donker of wandelen in het licht. Hij bekrachtigt Zijn woorden met deze genezing. Speeksel en klei. Het druist in tegen wetten van reinheid en onreinheid en het was zelfs op de sabbat! Jezus lijkt hier alles wat met regels te maken heeft, te negeren.

“Ik ben het Licht van de wereld, wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”. Jezus wil het donker laten verdwijnen door Zijn Licht. Hij zelf weet ook wat duisternis is. Toen Hij stierf aan het kruis, werd het donker. Een duisternis viel over de aarde, drie uur lang. Maar die duisternis verdween, en zeker toen Hij de dood overwon, toen verscheen er weer licht in het leven van de discipelen en in de wereld.

Jezus is het Licht van de wereld. In het volle licht zie je soms dingen, die je liever niet zou zien. Dingen die je liever verborgen zou willen houden. Hij schijnt er met Zijn licht op en weet ervan. En Hij vergeeft.

Jezus wil dat we in Zijn licht leven. Als we Hem volgen, zullen we NOOIT in het donker lopen. En NOOIT betekent, dat Hij ons het eeuwige leven geeft. Nooit meer nacht, nooit meer duisternis. Zo worden wij verlicht door Zijn licht en mogen wij OOK een Licht zijn in de duisternis. AMEN.

 

Lied: Ev. Liedbundel 184 Ik wandel in het Licht

Gebed:

God, Bron van licht,

Het duister wint zo vaak in de wereld, in ons leven.

En hoe graag we ook willen dat het licht doorbreekt, soms zijn we ziende blind.

Heer, U bent toch het licht, U bent toch degene die blinden zicht geeft, die ogen opent, die nacht verdrijft en een nieuwe dag laat aanbreken.

Leid ons aan uw hand door de donkere dalen tot er weer licht is, begaanbare wegen.

Open ook onze ogen. Breng licht in duisternis tot de nieuwe morgen aanbreekt

en het nooit meer nacht wordt. AMEN

(door Annemieke Bosman-Mohrmann)

 

Hartelijke groeten en een goede week toegewenst!

Rolanda den Boon, geestelijk verzorger