Weekopening De Westerkim

Thema de Vader

Bijbel: Romeinen 8 : 1-2, 8-10 (NBV21) en 14-17 (NBV) – Leven door de Geest

1 Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.

2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. (…)

8 Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen.

9 U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe.

10 Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. (…) 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

15 U hebt de Geest níet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, nee, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God.

Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.

 

1e lied: Kinderen van de Vader – Gezang 562

 

 

Een paar weken terug was het  Vaderdag. Ik weet niet hoe vroeger dat bij u ging. Als vader kreeg ik van de kinderen op de basisschool vaak iets dat ze zelf maakten.

Een versierde kaart, waarop stond: “Mijn papa is de liefste papa van de wereld” of: “Je bent een kei van een vader”.

Ik kreeg ook wel eens ontbijt op bed. Of een lekker geurtje.

En bij de koffie een heerlijk stuk taart met slagroom. Nu onze kinderen groter en deels ook het huis uit zijn, gaat ’t iets anders. Maar ze laten altijd van zich horen of komen thuis.

Als ik denk aan u – de vaders, maar ook moeders in ons huis – stel ik me voor dat u vroeger ook wel iets kreeg met Vader- of Moederdag. En ik denk dat u ’t ook nú fijn vindt, als uw kinderen op bezoek komen. Vaderdag. Leuk, maar weet u: ik voel me er soms verlegen mee. Vertellen kinderen vaak niet eerder iets aan hun moeder dan aan hun vader? Houden moeders niet vaak méér rekening met hun kinderen dan vaders? Ook al leven we in 2021, vaak komen zorgtaken eerder bij moeders dan bij vaders. Mijn vrouw is meer met onze kinderen bezig dan ik, heeft een andere antenne voor wat wel of niet nodig is dan ik. Soms denk ik: ik heb mijn kinderen te weinig de liefde en het geduld laten zien zoals mijn hemelse Vader die heeft, ook naar mij toe. Vaderdag kan dan de twijfel aanwakkeren: ben ik wel een goede vader (geweest)? Gaf of geef ik mijn kinderen voldoende ruimte, steun en liefde? Praatte of praat ik wel genoeg, óók als ze ándere wegen – van kerk en geloof – gaan dan ik? Is er in de Bijbel ook een “loflied op de man”, op vaders te vinden? Nee, helaas niet (wel op de vrouw, Spreuken 31). Ik lees wel van vaders; vaak ook falende vaders:

– Abraham, die op hoge leeftijd Ismaël kreeg bij een slavin, en Isaak bij zijn vrouw Sara;

– Isaak, die z’n ene zoon Esau voortrok boven z’n andere zoon Jakob. – Jakob, met 13 kinderen bij 2 vrouwen en 2 slavinnen; wat een samengestelde gezinnen! – David, die wel mooie psalmen voor God maakte, maar die zijn kinderen niet altijd het goede voorbeeld gaf van trouw (denk aan zijn overspel met Batseba). Er staat ergens: “Vaders, verbitter je kinderen niet, maar vorm en vermaan hen zoals de Heer dat wil” (Efeziërs 6:4). Naast warme vaders zal Paulus ook harde vaders gekend hebben. Beide soorten vaders zijn van alle tijden, denk ik. Het doet je verzuchten: vaak ontbreekt ‘t aardse vaders aan krachten, wijsheid en liefde, maar nooit een hemelse Vader als God is! Daarom kijken we vanmorgen naar God, onze hémelse “Abba, Vader”. Hij is de bron van alle liefde, voor goede én falende vaders en moeders. Daar vertel ik zo meer over.

Eerst luisteren we naar Psalm 103, waar de liefde van een aardse vader vergeleken wordt met die van onze hemelse Vader.

2e lied: Zoals een vader liefdevol zijn armen – Psalm 103: 5 en 7 (LvdK)

(vervolg overdenking)

Ik las uit Romeinen 8. Boven dit hoofdstuk staat als kopje ‘Leven door de heilige Geest’.

We hoorden dat de Geest ons wil leiden, ons helpt vechten tegen zondige verlangens en ons verbindt aan Jezus. De Geest doet nog méér: Hij leert ons ook Abba, Vader zeggen. Bijzonder! U en ik, we mogen Vader zeggen! We hoeven niet bang te zijn voor God.

Misschien kende u dat vroeger, of misschien nog wel: bang zijn voor God. Hij zag je foute dingen en pas dan maar op! “Hel en verdoemenis”, zo hoorde ik iemand eens zeggen. Met alle onzekerheid van dien. Jammer, als mensen bang voor God zijn. Nu ga ik niet zeggen dat God geen zonden straft. Bedenk dan ook, dat Hij Jezus aan het kruis strafte, in plaats van ons, zondaars! Wat had God veel over voor ons! Daarom waarschuwt Hij ons in Romeinen 8: “Wie beheerst wordt door het aardse, zal sterven, maar – en dat is typisch God – wie zich door de Geest laat beheersen, zal léven” (6-11).

Zo begint het hoofdstuk ook positief: “Wie in Christus Jezus zijn (in Hem geloven), voor hen is er géén oordeel (verdoemenis) meer, maar redding van zonde en dood” (1-2).

Voor mij ligt de kern bij vers 14-16.: “Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kínderen van God, geen slaven”. Voor God ben je als kinderen, die liefde krijgen van hun ouders. Hoe anders is dat bij slaven, die bang zijn voor een slechte, onberekenbare baas. God kan aanmerkingen hebben op u of mij, zoals u en ik op onze kinderen. Maar… Hij is geen kwade, onberekenbare God! U bent geen slaaf van God, maar geliefd kind dankzij Jezus. Door Hem hebben we “een God van liefde en genade” (Psalm 103). Hij doet al onze zonden weg, zo ver als ‘t oosten is van ‘t westen. God houdt van ons als een Vader!

Daarom is ‘t nu elke dag Vaderdag: als Gods kind mag ik “Abba, Vader” zeggen. Abba kent u misschien als de populaire Zweedse popgroep uit de jaren ‘70/80. Maar Abba was het woord, waarmee Jezus al in zijn streektaal zijn vader Jozef aansprak: ‘vader, pap’. Later gebruikte Jezus dat woord in Getsemane ook tegen zijn hémelse Vader: “Abba, Vader, niet mijn wil, maar uw wil moet gebeuren.” Om die wil te doen, stierf Jezus. En zo schonk Hij ons leven en vrede door de Heilige Geest (8:2,6).

Die Geest leert ook óns ‘Abba, Vader’ zeggen (8:14-15). Er staat zoiets als: roepen, bidden. Een kind in nood roept uit: “Papa, mama, help!” Zo doet de Geest ons, als wij ’t moeilijk hebben, roepen naar God: “Vader, help!” Ja, dan verzekert de heilige Geest onze geest ervan: “Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind” (8:16). Dat mag ons moed geven. Want als kinderen van God zijn we óók: “erfgenamen van Christus” (8:17). Waarvan?

Dat staat aan het slot van Rom. 8 (32-39): “Als God vóór ons is, wie zal dan tégen ons zijn? Niets kan ons scheiden van Gods liefde in Jezus: geen dood of leven, hoogte of diepte.” Dus ook geen corona of dementie, geen Parkinson of kanker. Ook geen fouten die je als ouder maakte, wanneer je tekortschoot naar je kinderen. Roep maar “Abba, Vader”. Elke dag is het Vaderdag! Deze Vader draait het om: Hij krijgt niet één keer per jaar iets van zijn kinderen, maar wij krijgen dagelijks alles van Hem, wat we nodig hebben: liefde, brood, bed en eeuwig leven. Als u vraagt: waarom?, dan is mijn simpele maar diepe antwoord: “omdat wij kinderen van de Vader zijn”. Amen

 

3e lied: Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe – Gezang 376 (ELB) en eigen vers

Gebed met afsluitend het ‘Onze Vader’ Hemelse Vader, dank U wel, dat U “de allerbeste Vader van de hele wereld” bent! Misschien heeft het kwade ons meer getroffen dan het goede, en viel geloven ons zwaar. Misschien gaven anderen ons (of wij anderen) een verkeerd beeld van U, hemelse Vader. Onze liefde en zorg als vader of moeder was en is vaak beneden de maat. Vergeef ‘t ons, Vader, zie ons aan in Jezus, uw Zoon, onze broeder. Wees een God van liefde en genade. En blijf ‘t door uw Geest tegen ons, ja, in ons hart zeggen: “Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe”. Help ons, hou van ons! Help vaders en moeders om van hun kinderen te houden. Wees met ons, met onze kinderen wanneer we littekens meedragen van gebrek aan liefde of aandacht. Wees met vaders en moeders die geen contact meer hebben met een kind, of die graag vader of moeder wilden zijn, maar het nooit zijn geworden. Zo bidden wij U: Onze Vader, die in de hemelen zijt….. tot in eeuwigheid. Amen. Een fijne week gewenst, zeker nu de zomer vandaag officieel is begonnen!

Namens Klaas van Hoek, geestelijk verzorger De Westerkim