Het verhaal van Jordi Brunsting

Verhalen

“Bewoners vinden het fijn dat er een vent werkt”

Verhalen

“Bewoners vinden het fijn dat er een vent werkt”

Het verhaal van Jordi Brunsting

Als jongen van 14 jaar kwam Jordi via NL Doet bij de Westerkim. Na een dag koffiedrinken met bewoners en spelletjes doen op de afdeling, wist hij dat zijn toekomst in de zorg lag. Nu is het 10 jaar later en werkt Jordi naast zijn studie bij de Westerkim. Hij vertelt z’n verhaal.

Een fijne dag

“Na de middelbare school zocht ik een vervolgopleiding. Omdat ik helemaal niets heb met techniek en echt een mensenmens ben, koos ik voor de MBO-4 opleiding ‘persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’. Tijdens de studie liep ik stage in de gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ouderenzorg. Ik ontdekte hoe mooi het is om oude mensen een fijne dag te bezorgen. En van bewoners hoor ik hoe leuk zij het vinden dat er een vent werkt tussen alle vrouwen.”

Activiteitenbegeleider in de flexpool

“Na het afronden van m’n opleiding, ging ik studeren aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Ik koos voor de opleiding ‘management in de zorg’. Eén van m’n opdrachten in het eerste jaar was een interview met een manager. Zo kwam ik in gesprek met Karola Bleijie, die toen zorgmanager was. Karola vroeg mij of ik naast m’n studie bij de Westerkim wilde werken. Ik ben gestart als activiteitenbegeleider in de flexpool. Ik werkte in het weekend en tijdens vrije dagen in verschillende team en op wisselende afdelingen. Zo leerde ik de Westerkim, de bewoners en de collega’s goed kennen.”

 

Verbinding zorg en beleid

“In het derde jaar van m’n studie heb ik bij de Westerkim een half jaar stage gelopen als beleidsmedewerker. Dat ging zo goed dat ik nu een contract heb ik voor 12 uur per week. Ik vind het mooi om de verbinding te leggen tussen het werk in de zorg en het beleidsmatige aspect. Zo heb ik samen met collega’s de leerafdeling opgezet waar studenten van het Alfa College en Windesheim de zorg verlenen en de medewerkers de studenten begeleiden. Ik houd van de reuring bij de Westerkim en vind het fijn dat ik me hier volop kan ontwikkelen.”

 

“Bewoners vinden het fijn dat er een vent werkt”