Werken bij de Westerkim

Lid
Cliëntenraad

De Cliëntenraad van de Westerkim zoekt per 1 januari 2021 een nieuw lid. Iets voor jou?

Leden Cliëntenraad

Over de Cliëntenraad

De Cliëntenraad zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van alle mensen die zorg ontvangen van de Westerkim. Als lid van de Cliëntenraad praat je mee, denk je mee en adviseer je de Raad van Bestuur over thema’s als kwaliteit, voeding, activiteiten, gezondheid, veiligheid, huisvesting en omgaan met klachten, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Het kader wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Wat ga je doen?

 • actief deelnemen aan vergaderingen van de Cliëntenraad zelf en overleg met de Raad van Bestuur
 • namens de Cliëntenraad deelnemen aan commissies en werkgroepen
 • bijwonen van de weekopening en bezoekjes brengen aan jarige bewoners, volgens rooster
 • contact onderhouden met bewoners en hun contactpersonen
 • onderhouden van kennis o.a. door het bijwonen van workshops, congressen, etc. en het lezen van vakliteratuur.

 

Wij zoeken iemand die:

 • een positieve-, constructieve en kritische houding heeft, gericht op samenwerking;
 • zich kan verplaatsen in zowel het perspectief van cliënten, als in die van medewerkers, management en organisatie
 • er plezier in heeft om een proactieve bijdrage te leveren aan de medezeggenschapsfunctie van de Cliëntenraad en aan de kwaliteit van zorg
 • onderscheid kan maken tussen individuele en algemene cliëntbelangen
 • familie is van een van de bewoners/cliënten van de Westerkim of hier aantoonbare affiniteit mee heeft
 • overdag beschikbaar is

Het werk van de cliëntenraad kan worden beschouwd als vrijwilligerswerk, er is geen beloning aan verbonden. Onkosten, zoals reiskosten, worden wel vergoed.

Over de Westerkim

De Westerkim is een christelijk woonzorgcentrum in Hoogeveen. In ons huis vormen wij als bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers samen de Westerkim familie. Dit betekent dat we vanuit naastenliefde om elkaar geven, aan elkaar denken en voor elkaar zorgen. Daarbij ondersteunen medewerkers en vrijwilligers de bewoners om zoveel mogelijk de regie over hun leven te houden.

 

Onze belofte Welkom Thuis

Wij beloven dat we elkaar horen, zien en kennen. Dat we oog en oor hebben voor elkaars levensverhaal. Wij willen als Westerkim een thuis zijn voor de bewoners. Een plek waar zij zich welkom weten en hun leven kunnen voortzetten zoals zij dat gewend waren. Dat is voor ons: welkom thuis in de Westerkim.

Meer weten of solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harmke van Zwol, voorzitter van de Cliëntenraad. Heb je belangstelling voor de functie? Mail dan je brief met motivatie vóór 1 november 2020 naar secr.clientenraad@westerkim.nl

Direct solliciteren

Harmke van Zwol

voorzitter Cliëntenraad

Harmke van Zwol

voorzitter Cliëntenraad