Bezoekregeling aangepast per 30-10

Persoonlijk contact en bezoek is van onschatbare waarde voor iedereen, ook voor u en uw naaste. Tegelijkertijd willen we in de Westerkim een verdere verspreiding van het coronavirus zo goed als mogelijk beperken. Binnen dit dilemma zoeken we steeds naar een passende middenweg. Ten aanzien van de bezoekregeling hebben we het volgende besloten:

  • Voor de afdelingen die ge├»soleerd worden verpleegd, geldt dat bezoek alleen mogelijk is in afstemming met de teamleider. De teamleider is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de Westerkim.
  • Voor alle andere afdelingen geldt dat met ingang van vrijdag 30 oktober er beperkt bezoek mogelijk is. Iedere bewoner mag per week 1 bezoeker ontvangen voor de duur van 1 uur. Bezoek is mogelijk tussen 14:00 en 17:00 uur. Bezoek wordt verzocht zich vooraf in te schrijven op onze website. Via de link hieronder komt u bij het betreffende formulier.
Naar het formulier voor de bezoekregeling