27 juni 2019

Feestelijke
start bouw

Donderdag 27 juni 2019 vierden wij samen met onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bouwpartners de feestelijke start van de bouw.

Feestelijke start bouw

Febo Emmelkamp ondertekende als voorzitter Raad van Bestuur de uitvoerings- en coördinatieovereenkomsten met Paas B.V., Pranger Rosier en Ascom. Daarna gingen we met elkaar onder aanvoering van de Trommelslagers naar de rotonde bij ons woonzorgcentrum. Hier onthulden mevrouw Booij als langstwonende bewoner (20 jaar) samen met langstwerkende medewerker Karin Marissen (35 jaar) het bouwbord.

Planning

Met het tekenen van de overeenkomsten start – na jaren van voorbereidende werkzaamheden – de nieuwbouw. De bouw vindt gefaseerd plaats zodat bewoners van de Westerkim zo weinig mogelijk hinder ondervinden en slechts één keer hoeven verhuizen. De verwachting is dat begin 2021 de 1e fase nieuwbouw gereed is en begin 2022 de 2e en laatste fase.