Griendtsveenweg 11 7901 EB Hoogeveen | Telefoon: 0528-264038 | info@westerkim.nl

Organisatie

 

 

 

Organisatiestructuur

Raad van Toezicht

De Westerkim heeft als toezichthoudend orgaan een Raad van Toezicht. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht behoort het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden hebben allen een verschillende voor de Westerkim maatschappelijk relevante en professionele achtergrond.

Raad van bestuur

Het bestuur van de Westerkim is door de Raad van Toezicht opgedragen aan de Raad van Bestuur. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Bestuur behoren die aangelegenheden welke dienen tot het bereiken van het doel van de Westerkim.

Management

Het managementteam heeft, samen met de Raad van Bestuur, de verantwoordelijkheid voor het geven van leiding in de organisatie zodat de doelstelling van de Westerkim bereikt wordt.

Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De leden van de Cliëntenraad vertolken de stem van de cliënten en treden op als gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De belangrijkste taak van de Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

De folder van de Cliëntenraad vindt u hier.
Het jaarverslag 2018 van de Cliëntenraad vindt u hier.

Ondernemingsraad

De Westerkim heeft een ondernemingsraad. In de ondernemingsraad hebben medewerkers vanuit verschillende afdelingen zitting. De ondernemingsraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De belangrijkste taak van de ondernemingsraad is belangenbehartiging van de medewerkers in dienst van de Westerkim .

Meer informatie over onze organisatie is te lezen in ons jaardocument 2017. Klik hier voor het document als pdf.