Griendtsveenweg 11 7901 EB Hoogeveen | Telefoon: 0528-264038 | info@westerkim.nl

Kwaliteit

 

 

 

Bij het werken aan kwaliteit staat voor ons het welzijn van de bewoners centraal. Samen werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Voor de Westerkim is het leren en verbeteren niet iets vrijblijvends; continu werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners. Daarbij willen wij voldoen aan wet- en regelgeving en de kwaliteit van onze zorg laten toetsen door externe instanties. Het inventariseren van de ervaringen van bewoners en medewerkers helpt ons om de kwaliteit voortdurend te verbeteren.

Kwaliteitsplan
Het Zorginstituut heeft in 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kwaliteitskader vermeldt acht kwaliteitsthema’s, met eisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. Onderdeel van het kwaliteitskader is dat zorgaanbieders jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag (inclusief cijfers personele samenstelling, producten en doelgroepen)  publiceren. U vindt hier het kwaliteitsplan 2019 en kwaliteitsjaarverslag 2018.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in oktober 2018 de Westerkim bezocht. In het rapport van de IGJ staat dat de missie en visie in de hele organisatie zichtbaar is en dat alle medewerkers het ‘Welkom Thuis in de Westerkim’ uitdragen.

Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO)
Wij toetsen regelmatig de ervaringen en tevredenheid van onze bewoners en bespreken de uitkomsten daarvan met de Cliëntenraad. Hierbij is de Net Promotor Score (NPS) van belang. Dit is het percentage respondenten dat een 8 of hoger geeft op de aanbevelingsvraag. Het CTO dagbesteding heeft een NPS van 60, CTO intramuraal heeft een NPS van 64, CTO thuiszorg heeft een NPS van 80 en het CTO van vertegenwoordigers van cliënten geeft een NPS van 78 weer.

Zorgkaart Nederland
De klanttevredenheidscijfers vindt u ook op Zorgkaart Nederland

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (CTO)
Wij onderzoeken jaarlijks vanuit diverse gezichtspunten de medewerkerstevredenheid. De uitkomsten hiervan en de aanbevelingen bespreken wij met de Ondernemingsraad.