Griendtsveenweg 11 7901 EB Hoogeveen | Telefoon: 0528-264038 | info@westerkim.nl

Geldzaken

 

 

 

Prijslijst

Vanzelfsprekend zijn er kosten verbonden aan de zorg die u in of van de Westerkim ontvangt. Hieronder vindt u een prijslijst, waarin alle kosten staan vermeld van de diensten en producten die u bij ons kunt afnemen.

Download hier onze prijslijst.

ANBI-status

ANBI_FC_blauwDe Westerkim heeft een zogenaamde ANBI-status. Als u een gift aan de Westerkim geeft, is dat aftrekbaar voor de belasting. Hieronder vindt u meer informatie die hiervoor van belang is.

De naam van de stichting

STICHTING WOON- EN ZORGCENTRUM DE WESTERKIM

Ook bekend als: Woon- en zorgcentrum DE WESTERKIM

Kamer van Koophandel nummer
41017511

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
002993430

Contactgegevens van de instelling
Woon- en zorgcentrum de Westerkim
Bosboomstraat 26
7901 CN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 26 40 38
Fax:         (0528) 27 82 23
E-mail:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grondslag
De grondslag voor ons werk de Bijbel als Gods Woord, waaraan de opdracht wordt ontleend dat er wordt gewerkt in de geest van naastenliefde en barmhartigheid. Op basis van deze grondslag is een belofte ‘Welkom thuis!’, geformuleerd en uitgewerkt in een identiteitsbewijs.

Doelstelling van de instelling
Het doel van de stichting is – gehoorgevend aan de in de Bijbel opgedragen naastenliefde – het verlenen van vele vormen van hulp, zorg en behandeling, zoals huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling, huisvesting en overige dienstverlening en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord, aan ouderen, (chronisch) zieken en (oudere) mensen met een beperking in de regio Hoogeveen.

Het beleidsplan.
Hierin is weergegeven op welke wijze de Westerkim van plan is om in de komende jaren haar doelstelling te verwezenlijken.
Zie bijlage: Strategisch Beleidsplan 2013-2018.

De bestuurssamenstelling.
De stichting heeft statuten waarin o.a. de besturing van de organisatie is vastgelegd. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden instelling, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren de Zorgbrede Governance code als uitgangspunt voor het functioneren. Naast de statuten is er een Reglement Raad van Bestuur en een Reglement Raad van Toezicht.

Functies en daarbij toegekende bevoegdheden:

Raad van Bestuur 
De heer F. Emmelkamp
Mevrouw R. Knotters-Palmhof

Raad van Toezicht  wordt gevormd door:
Mevrouw drs. G. Kasper-Holwerda (voorzitter)
De heer drs. J.C. Naberman, MPM (lid)
De heer A. Procée (lid)

Het beloningsbeleid.
Alle medewerkers vallen onder de cao VVT.
De Raad van Bestuur valt onder de BBZ-regeling (Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg)

Jaarbericht en jaarcijfers
U kunt hier ons jaarbericht 2018 downloaden. Onze jaarcijfers vindt u op jaarverslagenzorg.nl (zoeken op Westerkim).

Financiële verantwoording
Staat van baten en lasten Anbi 2018