Griendtsveenweg 11 7901 EB Hoogeveen | Telefoon: 0528-264038 | info@westerkim.nl

Onze droom ‘welkom thuis’

 

 

 

Veel zorg is vervreemd van de mensen om wie het gaat. Mensen die eigenlijk het meeste gebaat zijn bij een zo natuurlijk mogelijk omgeving. Voor ons is dat de warmte en veiligheid van het gezin. Daarom willen wij als de Westerkim voor onze bewoners, medewerkers en iedereen die met ons te maken heeft, de kracht van het gezin handen en voeten geven.

Een gezin met passie

Onze passie gaat verder dan zorg. Veel verder. In een wereld die gericht is op rendement en denken in beperkingen, gaan wij dagelijks uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talenten. Laten wij mensen ervaren hoe sterk het is deel uit te maken van een uniek gezin. Bij de Westerkim ben je (opnieuw) thuis.

Een gezin met perspectief

Wanneer mensen in aanraking komen met de Westerkim, zullen ze een nieuw perspectief ervaren. Een vooruitzicht op een bijzondere ontmoeting. Met wie? Met een bijzonder gezin. En met de Vader van ons gezin

Dit willen we betekenen:

Voor bewoners, cliënten, medewerkers, familie en vrijwilligers:

Mensen kiezen voor de Westerkim omdat ze direct onderdeel van ons gezin worden. Ze kiezen niet voor een instelling, want dat zijn wij niet. We laten mensen ervaren dat de Westerkim als gezin gelooft in de Hemelse Vader. Door deze Vader (nog beter) te leren kennen, wordt het leven in dit gezin compleet. We gunnen het iedereen – en de bewoners in het bijzonder – dat deze Vader bij het einde van ons leven zal zeggen: “Welkom Thuis!”

Voor Hoogeveen:

Elk gezin dat een beroep doet op onze dienstverlening willen we laten ervaren hoe mooi het is om onderdeel uit te maken van de Westerkim. We brengen onze gezinswaarden naar de hulpvragende gezinnen of alleenstaanden toe. Bijvoorbeeld door thuiszorg. We willen op deze wijze bijdragen aan het herstel van gezinswaarden in Hoogeveen.