Coronavirus

Veelgestelde
vragen over
het coronavirus

Lees hier de antwoorden op veel gestelde vragen over de Westerkim en het coronavirus

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Wij conformeren ons aan het beleid van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD en aan de richtlijnen van onze branchevereniging Actiz. Op basis van dit beleid en deze richtlijnen nemen wij maatregelen om de bewoners optimaal te beschermen tegen besmetting.
Wij zien vrijwilligers als medewerkers van de Westerkim. Vrijwilligers die werken op de huiskamers zetten hun werkzaamheden voort. Aangezien alle activiteiten zijn stopgezet, blijven de vrijwilligers die daar aan gekoppeld waren thuis.
Alle welzijnsactiviteiten en grote bijeenkomsten zijn per direct stopgezet. Dit betekent dat activiteiten zoals de kerkdiensten en het sjoelen niet doorgaan. Wij zetten deze activiteiten zoveel mogelijk voort op de huiskamers om zo eenzaamheid bij de bewoners te voorkomen.
Onze bewoners ontvangen informatie via de medewerkers en via nieuwsbrieven in hun brievenbus. Medewerkers en vrijwilligers krijgen extra nieuwsbrieven met informatie over de aanpak van het virus. Eerste contactpersonen ontvangen eveneens een nieuwsbrief. Overige personen lezen de informatie op onze website.
De zorgmedewerkers en welzijnscoaches blijven inzetbaar. Ook de huishoudelijke dienst en het keukenpersoneel blijven aan het werk. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van zorg voor onze bewoners. Kantoormedewerkers werken thuis.
Op dit moment zijn de dagbestedingen Bahtera en de Wimpel gesloten conform de landelijke richtlijnen. De medewerkers bezoeken de cliënten eens per week thuis. De verwachting is dat de dagbesteding binnenkort gefaseerd open gaat.
De huisartsen blijven verbonden met de bewoners en komen zo nodig voor visite langs. De overige hulpverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en tandartsen komen uitsluitend bij de bewoners als er een acute noodzaak is en na overleg met het Corona coördinatieteam.
Als familie dit in de normale situatie doet, kan dit nu ook. Wel gebeurt het nu uiteraard in een aangepaste vorm. De familie is hierover geïnformeerd.
Als familie gewend is boodschappen voor bewoners te doen, kan dat nog steeds. Familie kan een doos met boodschappen en een briefje met de naam en het kamernummer van de bewoner in de sluis bij de hoofdingang plaatsen. De receptie zorgt dan dat de boodschappen bij de bewoner komen.
Helaas is dat niet meer mogelijk. Wel kunnen bewoners gebruikmaken van de binnentuin. Wij conformeren ons hierbij aan de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en Actiz.
Binnen de Westerkim is een Corona Coördinatieteam (CCT). Dit team overlegt dagelijks over de situatie en neemt besluiten over maatregelen. Ria Knotters, onze bestuurder, is voorzitter van het CCT. Zij maakt ook deel uit van verschillende regionale netwerken rond de coördinatie van de zorg aan coronapatiënten.

Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot de Westerkim?

Corine Nieuwenhof

zorgmanager