Coronavirus

Actuele informatie over het coronavirus en de Westerkim

COVID-19

Update 19 oktober

Helaas worden we op dit moment nog steeds geconfronteerd met  COVID-19 besmettingen onder bewoners en medewerkers van meerdere afdelingen. De Westerkim doet er alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Op dit moment worden drie afdelingen geïsoleerd verpleegd. Onze medewerkers in het hele huis dragen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Daarnaast wordt er meer getest. We zijn alert op de gezondheid van onze bewoners en medewerkers en staan in nauw contact met de GGD.

De aangepaste bezoekregeling die op 13 oktober is ingegaan, blijft van kracht. We vragen eerste contactpersonen/naasten en overig bezoek om het bezoek aan de Westerkim uit te stellen, in ieder geval tot en met maandag 26 oktober. We sluiten de deuren niet, maar vragen bezoekers terughoudend te zijn. Wilt u graag op bezoek komen? Dan vragen we u dit af te stemmen met de teamleider van de betreffende afdeling. U leest in de veel gestelde vragen hieronder hoe u de teamleider kunt bereiken. We benadrukken dat dit om een tijdelijk verzoek gaat.

Op basis van de testresultaten bepalen we hoe we invulling gaan geven aan een aangepaste bezoekregeling. Het kost tijd om alles goed in kaart te brengen. We doen dit verzoek voor de veiligheid en bescherming van eenieder, ook van onze contactpersonen en andere bezoekers. We zien het beperken van een verdere verspreiding van het virus in de Westerkim als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Veelgestelde vragen

Ja, het wandelen blijft mogelijk voor bewoners die niet op een geïsoleerde afdeling worden verpleegd. Bezoekers en vrijwilligers mogen wandelen met bewoners. Wel vragen wij om tijdens de wandeling een mondkapje te dragen. Ook willen wij vragen om tijdens de wandeling geen drukke gelegenheden te bezoeken. De inzet van vrijwilligers gaat altijd in afstemming met de vrijwilliger coördinator. Wanneer een bezoeker graag wil wandelen dan worden bezoekers verzocht dit vooraf te overleggen met de teamleider doen. Zij geeft hiervoor akkoord. De bewoner wordt naar de hoofdingang gebracht en de bezoeker/vrijwilliger vangt de bewoner buiten op.
De Westerkim sluit de deuren niet voor bezoekers, maar doet een verzoek om terughoudend te zijn. Dat verzoek geldt in ieder geval tot en met 26 oktober. Wilt u op bezoek komen? Neem dan via het algemene telefoonnummer van de Westerkim contact op met de teamleider van de betreffende afdeling om afspraken te maken over het bezoek. Er gelden in dat geval aanvullende maatregelen als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen.
Alle vragen op het gebied van corona in relatie tot de Westerkim, kunt u mailen naar corona@westerkim.nl
Maandag 26 oktober hoort u per mail en via de website hoe het verder gaat.
Momenteel zijn er 3 afdelingen waar coronabesmettingen zijn vastgesteld onder bewoners. Deze afdelingen worden geïsoleerd verpleegd. Dat houdt in dat iedereen volledig beschermd verzorgd wordt en bewoners op de eigen kamer verblijven. De betreffende afdelingen zullen de eerste contactpersonen informeren wanneer de isolatie wordt opgeheven. De medewerkers die op een afdeling werken waar geïsoleerd wordt verpleegd, komen niet op andere afdelingen.
De was en boodschappen kunnen weer afgegeven worden bij de receptie. Zij zullen de afdelingen bellen zodat het opgehaald kan worden.
Er is individuele aandacht voor de bewoners die door de isolatie op hun kamer verblijven. De welzijnscoaches doen er alles aan om ook activiteiten op de kamer aan te bieden. Ook is er extra aandacht voor een momentje 1 op 1 op de kamer.
De Westerkim en Westerheem hebben geen centraal ventilatiesysteem. Er is aandacht voor om met regelmaat even een raam open te zetten.
Uiteraard wordt de uitslag van de test ook met betreffende bewoner gedeeld.
Ja, de bewoners mogen naar de brievenbus, met uitzondering van bewoners die op een afdeling wonen die geïsoleerd wordt verpleegd.
De bewoners mogen op eigen verzoek een mondkapje dragen. Dit is niet verplicht.
Wanneer een bewoner klachten heeft en in test zit, dan komt de huishouding en facilitaire medewerker in de Westerheem niet bij bewoners op kamer. Binnen de Westerkim komt de huishouding en de facilitaire medewerker wel bij bewoners op kamer. Dit komt omdat zij een onderdeel zijn van een integraal team.
Op dit moment willen we vragen om alleen de noodzakelijke afspraken door te laten gaan buitenshuis.
De noodzakelijke zorg gaat gewoon door. De afspraken met de kapper gaan voorlopig niet door.

Heeft u vragen over de bezoekregeling van de Westerkim?

Karen Huizinga

aanspreekpunt bezoekregeling