Blog van onze bestuurder Ria Knotters

Blog oktober 2023

Een nieuw strategisch meerjarenplan

Voor veel mensen zit de vakantie erop. We komen in ons ‘normale’ ritme en zijn blij dat ouders, (klein)kinderen, familie, vrienden en buren weer veilig thuis zijn. Kinderen mogen weer naar school en mensen kunnen weer in het ritme komen.

Kerkelijk begint dan ook altijd een nieuw jaar, waarbij alle activiteiten weer starten. Zo is het ook in organisaties de start van een ‘nieuw’ jaar. Jaarplannen worden gemaakt, begrotingen opgesteld en bij de Westerkim lanceren we, vanaf 1 oktober,  ons nieuwe strategische meerjarenplan voor 2023-2026. In dit meerjarenplan hebben we de richting voor de toekomst bepaald en wat we daarin willen doen.

In een vorig blog besprak ik de ontwikkelingen in de ouderenzorg en dat we in protest zijn gegaan. Heel voorzichtig durf ik te stellen dat dat protest o.a. heeft geleid tot enige aanpassingen, zowel bij de zorgverzekeraars, als bij de Tweede Kamer. Dat is verheugend nieuws. Maar kunnen we nu achterover leunen? Ik denk het niet. Dat laat ons nieuwe strategisch plan ook zien. Begin oktober doen we hiervan de verspreiding, zowel intern als naar externe stakeholders. Met volle energie zetten we de schouders er onder. Alles om in de Westerkim voor haar bewoners en cliënten goede, betaalbare zorg te kunnen blijven bieden. Eén ding weet ik zeker: we kunnen dit niet (meer) alleen. Samen met medewerkers, bewoners, familie, mantelzorgers en vrijwilligers zullen we de zorg anders vorm moeten geven.

De eerste stappen daartoe zetten wij met dit nieuwe strategisch meerjarenplan.

Ria Knotters

 

Blog augustus 2023

Blog juni 2023

Blog april 2023